پروژه کاشت میلگرد

ژوئن 5, 2021
اجرای کاشت میلگرد در پروژه ونک جهت ریشه گذاری آرماتور

اجرای کاشت میلگرد در پروژه ونک جهت ریشه گذاری آرماتور

اجرای کاشت میلگرد در پروژه ونک جهت ریشه گذاری آرماتور اجرای کاشت […]
ژوئن 5, 2021

اجرای کاشت بولت تمام رزوه به طول ۴۰۰ متر بندر امام

اجرای کاشت بولت تمام رزوه به طول ۴۰۰ متر بندر امام اجرای […]
خدمات تخریب