تماس با مجموعه

تنها یک تماس و سفارش کار به تیم تخصصی تخریب

تلفن کارشناس

مشاور قلی زاده

09199523090
09357151303

info@almasboresh.ir

خدمات برش بتن

ساعت کاری

  • 800 - 2000
  • 800 - 1600

لطفا پیام خود را ارسال نمایید.

    خدمات تخریب